Wiadomości

Nowa Ustawa o nieletnich -tematem przewodnim spotkania

Data publikacji 10.11.2022

Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną odwiedziła Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, gdzie przeprowadziła prelekcje na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz problematyki związanej z handlem ludźmi.

Brodnicka policjantka spotkała się z uczniami CKZIU w Brodnicy . Podczas spotkania uczniowie zespołu szkół zostali poinstruowani jakie poniosą konsekwencje w przypadku popełnienia przez nich czynu karalnego. W czasie prelekcji funkcjonariuszka poinformowała o wejściu w życie nowej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich , która reguluje odpowiedzialność osób podlegających pod przepisy ustawy. W trakcie spotkania zostały poruszone tematy związane z procederem handlu ludźmi. Młodzież dowiedziała się  jak uniknąć zagrożeń związanych z podjęciem pracy za granicą oraz otrzymała cenne wskazówki jak ustrzec się przed potencjalnymi niebezpieczeństwami związanymi z szukaniem zatrudnienia . Otrzymali ponadto informację , gdzie szukać pomocy w przypadku stania się ofiarą przestępstwa.

  • policjantka podczas spotkania z młodzieżą
  • policjantka podczas spotkania z młodzieżą
  • policjantka podczas spotkania z młodzieżą
Powrót na górę strony