Wiadomości

Wszystkich Świętych. Apelujemy o ostrożność

Data publikacji 25.10.2022

Podczas zbliżającego się okresu związanego z dniem Wszystkich Świętych, w powiecie brodnickim przeprowadzone zostaną działania, których głównym celem będzie zapewnienie wszystkim użytkownikom dróg bezpiecznego dotarcia do celu podróży i powrotu do domu. Wzmożone kontrole, prowadzone będą od piątku (28.10), aż do środy (2.11.).

Już od piątku (28.10.) brodniccy policjanci realizować będą zadania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Funkcjonariusze będą ujawniać i eliminować nieprawidłowe zachowania oraz zapewniać płynność ruchu w pobliżu cmentarzy. W tym czasie na drogach prowadzących do nekropolii, oprócz wzmożonego ruchu pojazdów wzrośnie także natężenie ruchu pieszych.
 

Policjanci apelują o zachowanie w tych dniach szczególnej ostrożności i zwracania bacznej uwagi na to, co dzieje się wokół.

Aby bezpiecznie dotrzeć na groby naszych najbliższych, pamiętajmy:
 

Kierowco!

 • Zachowaj szczególną ostrożność poruszając się samochodem. Jedź z taką prędkością, która pozwoli ci zapanować nad pojazdem i nie utrudni jazdy innym. 
 • Korzystaj tylko z wyznaczonych miejsc do parkowania.

Pieszy!

 • Zachowaj większą ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i wchodź na nie dopiero po upewnieniu się, że kierujący cię widzi i zdąży wyhamować,
 • Używaj elementów odblaskowych, gdy poruszasz się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Używaj również "odblasków" na nieoświetlonych odcinkach dróg w terenie zabudowanym.

Rowerzysto! Pamiętaj o:

 •  używaniu kamizelek odblaskowych
 • wyposażeniu roweru w odpowiednie oświetlenie i dzwonek,
 • nie wsiadanie na rower pod wpływem alkoholu,
 • bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W trakcie prowadzonych działań policjanci będą przede wszystkim:

 • czuwać nad utrzymaniem płynności ruchu,
 • eliminować z ruchu nietrzeźwych uczestników,
 • udzielać informacji kierowcom o czasowych zmianach komunikacyjnych w organizacji ruchu,   
 • eliminować z ruchu drogowego pojazdy, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

By zapewnić płynność ruchu i bezpieczeństwo w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich i na głównych trasach komunikacyjnych policjanci apelują do wszystkich kierowców o:

 • zwracanie uwagi na obowiązujące znaki drogowe,
 • bezwzględne podporządkowanie się policjantom kierującym ruchem drogowym,
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a w szczególności nie popełnianie niebezpiecznych wykroczeń takich jak: jazda z nadmierną prędkością, z prędkością niedostosowaną do warunków panujących na drodze, wyprzedzanie na wzniesieniu, na zakrętach czy wymuszanie pierwszeństwa przejazdu,
 • dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i swoich umiejętności,
 • parkowanie samochodów w miejscach wyznaczonych.

W minionym roku na terenie powiatu brodnickiego podczas trwania okresu związanego z dniem Wszystkich Świętych nie doszło do żadnego wypadku drogowego.

 

W okresie prowadzonych działań,  nastąpi wyłączenie z ruchu odcinka  drogi Jabłonowo Pomorskie- Książki w dniu 1 listopada w godz. 12.00-16.00 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 543 na długości 400m. w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową Książki- Budziszewo.

 

Powrót na górę strony