Wiadomości

Policjanci ostrzegają przed oszustami

Data publikacji 22.09.2022

Brodniccy policjanci ostrzegają przed fałszywym „wnuczkiem”, policjantem, czy funkcjonariuszem CBŚP, który dzwoni do osób starszych i próbuje wyłudzić pieniądze.

Policjanci przypominają i ostrzegają!!

Oszustw na tzw. „wnuczka’, „policjanta” dopuszczają się młodzi ludzie, którzy wcześniej rozpoznają sytuacją rodzinną i materialną ofiary. Przy przestępstwach „na policjanta" - podają się za funkcjonariusza, który chce pomóc krewnemu wyjść z więzienia, w którym znalazł się po spowodowaniu wypadku drogowego, bądź też mówią, że nasze pieniądze są zagrożone na koncie. Swoją pewnością siebie i informacjami, które posiadają udaje im się wprowadzić w błąd zaskoczoną osobę i wyłudzić od niej pieniądze.

Pamiętajmy, że w przypadku osób, które telefonicznie podają się za członków rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy przez osoby pośredniczące, należy każdorazowo najpierw weryfikować uzyskane przez telefon informacje, poprzez osobiste nawiązanie kontaktu z członkiem rodziny, który zwrócił się o pomoc. Do kontaktu należy wykorzystywać wyłącznie posiadane przez siebie numery telefonów, a nie numery podane przez osobę dzwoniącą. W sytuacjach budzących wątpliwość i uzasadniających podejrzenie oszustwa należy natychmiast osobiście powiadomić najbliższą jednostkę Policji lub dzwonić na numer 112 z telefonów komórkowych.

O każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować POLICJĘ – nr tel. 112. Nie każdy,  kto dzwoni lub puka do drzwi ma uczciwe zamiary! Apelujemy do mieszkańców naszego powiatu o ostrożność. Zadbajcie o bezpieczeństwo naszych seniorów. Rozmawiajcie z rodzicami i dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony oszustów i o możliwych technikach z których korzystają. Niech w każdej dziwnej bądź niespotykanej sytuacji kontaktują się bezpośrednio ze swoimi bliskimi, dziećmi czy wnukami. Warto również zadbać, by osoby starsze nie trzymały dużej gotówki w domach. To może ułatwić oszustom ich przestępczy proceder.

 

Brodniccy policjanci ponownie informują, że prawdziwi  POLICJANCI NIGDY nie zwracają się z prośbą o przekazanie jakichkolwiek kwot pieniędzy!

 

Powrót na górę strony