Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 18.09.2015
Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy
Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy młodszy inspektor Tomasz Skoneczka
 
insp. Tomasz Skoneczka
 
 

Służbę w Policji rozpoczął :  20.05.1999 roku

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  – Administracja

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
10.2006 r. – 05.2013 r. Naczelnik Sekcji Wydziału Kryminalnego KPP w Nowym Mieście Lubawskim
05.2013 r. - 02.2018 r. -  Pierwszy  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy                                                                                                        

02.2018 r. - 10.2018 r. – p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy 11.2018 r. – Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy

Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe:
Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.
Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” 

Srebrna Odznaka „ Zasłużony Policjant”
 

  Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy

nadkom. Krzyszof Miłek
 

 

 

Służbę w Policji rozpoczął :  02.01.2001 roku

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – Pedagogika resocjalizacyjna

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:
15.11.2017 r. - 31.12.2017 r. - p.o. zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Brodnicy,
01.01.2018 r. - 20.02.2018 r. -  zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Brodnicy,
20.02.2018 r. - 14.07.2018 r. – p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Brodnicy,
15.07.2018 r. - 28.02.2023 r. – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Brodnicy
01.03.2023 r. – p.o. Pierwszego  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy
 

Powrót na górę strony